Adakah setiap petugas pilihan raya perlu menjalani latihan?

YA. Setiap petugas pilihan raya perlu menjalani latihan bagi memastikan mereka faham fungsi dan tugasan masing-masing ketika menjalankan tugas semasa pilihan raya. Selain itu ia bertujuan memastikan proses pengundian dapat dijalankan dengan teratur dan lancar.

Leave a comment