Adakah seorang rakyat Malaysia yang mendapat taraf kerakyatan negara lain layak mendaftar sebagai pemilih?

TIDAK LAYAK. Seseorang rakyat Malaysia yang mendapat taraf kerakyatan negara lain tidak layak mendaftar sebagai pemilih kerana ia bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.