Siapakah yang memerhati proses pilihan raya?

Terdapat beberapa pihak yang akan memerhati proses pilihan raya iaitu

(a) Ejen-ejen yang dilantik oleh calon;

(b) Anggota pemerhati pilihan raya melibatkan pemerhati tempatan dan pemerhati antarabangsa.

Kesemua mereka perlu menandatangani Borang A (Borang Sumpah Kerahsiaan) dan Borang Aku Janji. Tugas mereka untuk memerhati perjalanan proses pilihan raya dari awal hingga akhir serta tidak boleh menganggu penjalanan pilihan raya. Sekiranya mereka mempunyai apa-apa bantahan, mereka boleh mengemukakannya secara bertulis kepada Ketua Tempat Mengundi atau Penyelia Pusat Mengundi.

Leave a comment