Bolehkah undi saya diketahui melalui nombor siri kertas undi?

TIDAK BOLEH Nombor siri pada kertas undi bertujuan untuk membuat kawalan kepada kertas undi pada saluran tersebut. Setiap petugas mempunyai peranan yang berbeza-beza, mereka tidak berpeluang untuk merekodkan nombor siri pemilih dan nombor siri kertas undi. Hanya Kerani Pengundian 1 mempunyai maklumat nombor siri pemilih dan hanya Kerani Pengundian 3 sahaja mempunyai maklumat nombor siri kertas undi. Oleh itu nombor siri dan nombor pengundi dalam Buku Daftar Pemilih tidak boleh dipadankan.