Bagaimana untuk mengenal pasti sama ada sesuatu kertas undi itu tulen atau palsu?

Setiap kertas undi yang dikeluarkan, akan dicap dengan Cap keselamatan dan Cap keselamatan adalah unik bagi setiap saluran.  Selain itu, kertas undi yang tulen mengandungi ciri-ciri keselamatan yang akan dapat dibezakan dengan kertas undi palsu.

Leave a comment