Bagaimana cara untuk mendaftar sebagai pemilih?

Pendaftaran sebagai pemilih adalah melalui permohonan dan bukan secara otomatik. Pemohon perlu hadir sendiri dengan membawa kad pengenalan ke mana-mana lokasi berikut: (a) kaunter pendaftaran di Ibu Pejabat SPR, Putrajaya; (b) Pejabat Pilihan Raya Negeri; (c) Pejabat Pos Berkomputer; (d) Mana-mana Penolong Pendaftar yang dilantik oleh SPR; dan (e) Kaunter Bergerak Outreach SPR; Pemohon perlu mengisi Borang permohanan (Borang A) dengan maklumat sebagaimana yang terdapat dalam Kad Pengenalan.