Apakah syarat kelayakan untuk mendaftar sebagai pemilih?

Sekiranya anda adalah seorang warganegara Malaysia dan berusia genap 18 tahun dan ke atas anda akan didaftarkan secara automatik. Sentiasa semak melalui mysprsemak.spr.gov.my sekiranya nama telah diwartakan.