Apakah syarat kelayakan untuk mendaftar sebagai pemilih?

Sekiranya anda adalah seorang warganegara Malaysia dan berusia 21 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan, anda layak untuk mendaftar sebagai pemilih.