Apa itu Tempat Mengundi (Saluran)?

Tempat mengundi atau saluran ialah suatu tempat atau bilik atau ruang khas yang disediakan dalam pusat mengundi untuk Pengundi masuk mengundi. Setiap tempat mengundi (saluran) dihadkan maksimum 700 pengundi berdaftar kecuali tempat mengundi (saluran) pertama yang dihadkan antara 300 – 350 pengundi (warga emas). Setiap tempat mengundi diketuai oleh seorang Ketua Tempat Mengundi dan dibantu oleh 3 atau 4 kerani pengundian.