Adakah syor Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya akan dipamerkan kepada orang ramai?

YA. Syor Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya akan dipamerkan selama satu bulan di tempat-tempat yang dinyatakan dalam notis warta yang turut disiarkan di dalam akhbar-akhbar tempat untuk memaklumkan tentang syor-syor yang telah dicadangkan.

Leave a comment