Adakah pengundi boleh dibenarkan mengundi sekiranya pada hari pengundian beliau tidak membawa kad pengenalan sebagai dokumen pengenalan diri?

Pengundi boleh dibenarkan untuk mengundi pada hari pengundian sekiranya beliau tidak membawa kad pengenalan DENGAN SYARAT beliau membawa salah satu daripada dokumen pengenalan diri yang lain iaitu passport yang belum tamat tempoh atau lesen memandu bergambar yang belum tamat tempoh atau kad pengenalan sementara yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ( JPN.KPPK 09 / JPN.KPPK 11).

Leave a comment