Saya mengalami kecederaan fizikal dan mengalami kesukaran untuk naik ke tempat mengundi saya yang terletak di tingkat atas. Bolehkah saya mengundi di mana-mana tempat mengundi di tingkat bawah?

Boleh.  Anda boleh dibenarkan untuk menumpang tempat mengundi di tingkat bawah dengan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Leave a comment