Mengapakah peti undi pos selalu lewat diterima?

Pengundian pos dibuat lebih awal daripada hari mengundi biasa.  Bagaimanapun pengiraan undi pos dibuat pada hari mengundi biasa dan perlu dilaksanakan dengan begitu teliti. Pegawai Pengurus perlu benar-benar berpuas hati bahawa kertas undi pos tersebut adalah kertas undi yang tulen sebagaimana yang dikeluarkan kepada pengundi dan disebabkan kerumitan proses inilah yang menyebabkan berlakunya kelewatan penerimaan peti undi pos di pusat penjumlahan rasmi undi (PPRU).

Leave a comment