Bolehkah proses pengiraan undi dimanipulasikan?

TIDAK BOLEH kerana proses pengiraan undi adalah telus dan dibuat di tempat mengundi masing-masing.  Ketua Tempat mengundi perlu memastikan bahawa hanya kertas-kertas undi yang nombor sirinya tercatat pada Penyata Kertas Undi (Borang 13) berada dalam peti undi.  Setelah proses pengesahan dilaksanakan, paparan kertas undi akan dibuat dengan disaksikan oleh ejen-ejen tempat mengundi yang mewakili calon-calon yang bertanding.  Keputusan pengiraan akan dimuktamadkan dan dicatat dalam Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Undi (Borang 14).  Sesalinan Borang 14 akan diberikan kepada setiap ejen yang hadir.  Ejen-ejen juga dibenarkan memeriksa setiap borang yang berkenaan bagi memastikan laporan keputusan pengiraan undi adalah tepat dan betul.

Leave a comment