Bagaimana saya hendak menukar alamat di dalam daftar pemilih SPR daripada alamat asal kepada alamat baru seperti di dalam Kad Pengenalan? 

Anda boleh hadir dan berurusan di semua Pusat Pendaftaran iaitu di Kaunter Ibu Pejabat SPR, Putrajaya, mana-mana Pejabat Pilihan Raya Negeri, mana-mana Pejabat Pos berkomputer, atau Penolong Pendaftar Pemilih yang dibenarkan oleh SPR untuk membuat permohonan tukar alamat.

Leave a comment