Bagaimana saya boleh mengundi?

Anda hanya boleh mengundi sekiranya anda telah mendaftar sebagai pemilih dan nama anda telah didaftarkan dalam Buku Daftar Pemilih Pilihan Raya.