Apakah yang digunakan sebagai “sempadan” Bahagian-Bahagian Pilihan Raya? 

Sempadan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya dibentuk melalui penetapan daripada sesuatu yang boleh dilihat secara jelas dan nyata seperti bukit, jalan raya dan sungai serta sempadan lain seperti sempadan lot tanah, mukim, daerah atau negeri.

Leave a comment