Apakah tujuan pameran syor Kajian Persempadanan Semula Bahagian-Bahagian Pilihan Raya kepada orang ramai?

Syor Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya dipamerkan untuk semakan dan representasi (bantahan/cadangan lain)  oleh pihak-pihak yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan.

Leave a comment