Adakah seseorang rakyat Malaysia yang mendapat taraf Penduduk Tetap (PR) negara lain layak mendaftar sebagai pemilih?

YA.  Seseorang rakyat Malaysia yang mendapat taraf Penduduk Tetap (PR) negara lain layak mendaftar sebagai pemilih.  Bagaimanapun kelayakan tersebut akan hilang setelah beliau mendapat taraf warganegara di mana-mana negara lain.