Adakah ‘pengundi hantu’ benar-benar wujud?

TIDAK BENAR. ‘Pengundi hantu’ hanyalah satu istilah.  Apa yang berlaku ialah apabila seseorang pemilih pergi mengundi di bahagian pilihan raya di mana pemilih tersebut memohon untuk didaftarkan, tetapi pemilih berkenaan tidak lagi tinggal di bahagian pilihan raya tersebut kerana berpindah atau bertugas di kawasan lain. Bagaimanapun, pemilih tersebut ialah pengundi yang sah dari segi undang-undang. Oleh sebab itu beliau digelar ‘pengundi hantu’.

Leave a comment