Adakah boleh pasangan anggota tentera memilih untuk mendaftar sebagai pemilih awam / biasa? 

BOLEH. Pasangan kepada anggota tentera diberi pilihan untuk memilih sebagai pengundi awal ataupun sebagai pengundi biasa mengikut (Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.

Leave a comment